×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies

Πιστοποιήσεις

Η ποιότητα και η αριστεία χαρακτηρίζουν όλα τα προϊόντα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της ALFANET, αποτελώντας το θεμέλιο της λειτουργίας της και τον πρωταρχικό στόχο της αναπτυξιακής της πολιτικής στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, στο οποίο δραστηριοποιείται.

Για το λόγο αυτό η εταιρεία έχει εγκαταστήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας πιστοποιημένο κατά το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2000.

Το σύστημα αφορά τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, παραγωγή, εγκατάσταση, πώληση και διανομή προϊόντων πληροφορικής καθώς και εφαρμογών και υπηρεσιών στους τομείς της επισκευής και ανακατασκευής Η/Υ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρεία ALFANET A.E δεσμεύεται για τη συμμόρφωση της ως προς την ισχύουσα νομοθεσία που την αφορά, καθώς και ως προς τις προδιαγραφές των προϊόντων που διαθέτει, οι οποίες συμφωνούνται με τον πελάτη.

Αποδέχεται και εξετάζει κάθε παράπονο με διάθεση συνεργασίας, φροντίζει ώστε τυχόν παραλείψεις ή σφάλματα δικά της να αντιμετωπίζονται έγκαιρα, οριστικά και με τρόπο που να διασφαλίζει την διαρκώς αυξανόμενη ικανοποίηση του πελάτη.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, η ALFANET έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα δομημένο και αποτελεσματικό Σύστημα Ποιότητας, το οποίο περιλαμβάνει διαδικασίες παρακολούθησης των κρισίμων φάσεων όλων των δραστηριοτήτων, ώστε να ελαχιστοποιηθούν και κατά το δυνατόν να εξαλειφθούν τα παράπονα των πελατών.

Μεγάλη σημασία έχει δοθεί στις προληπτικές ενέργειες με σκοπό να αξιοποιηθεί η εμπειρία και η καθημερινή παρατήρηση που θα οδηγήσουν τελικά στην βελτίωση της εξυπηρέτησης των αναγκών του πελάτη.

Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας εκφράζει την νοοτροπία της όσον αφορά την αντιμετώπιση των πελατών και όλο το προσωπικό της έχει την υποχρέωση να δραστηριοποιείται κατά τρόπο ώστε η Πολιτική Ποιότητας να εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις.

Η εταιρεία παρέχει όλους τους αναγκαίους πόρους για την εύρυθμη λειτουργία της, και καθορίζει στόχους Ποιότητας, την επίτευξη των οποίων ανασκοπεί σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας, αποτελεί στόχο και βασική της δέσμευση.

ADISA CertificationADISA
Η ALFANET A.E είναι πιστοποιημένη από τον ADISA, τον οργανισμό που είναι υπεύθυνος για την ασφαλή απόσυρση εξοπλισμού πληροφορικής και την διασφάλιση των ευαίσθητων δεδομένων.
Ο πρωταρχικός στόχος του ADISA είναι να αναδείξει τον κίνδυνο ασφάλειας δεδομένων από εξοπλισμό πληροφορικής στο πλαίσιο της απόσυρσης του.  Επίσης ο στόχος του οργανισμού είναι να συνεργαστεί με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για να βοηθήσει στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, την αύξηση του επαγγελματισμού και την διασφάλιση των απόρρητων δεδομένων μέσω μιας αποδεκτής διαδικασίας εναπόθεσης.

Microsoft new logoMICROSOFT AUTHORIZED REFURBISHER

H Alfanet S.A. είναι Microsoft® Authorized Refurbisher (MAR) το οποίο σημαίνει πως είμαστε πιστοποιημένοι από την Microsoft για να κάνουμε εγκατάσταση του αυθεντικού λογισμικού της σε κάθε ανακατασκευασμένο Η/Υ που διοχετεύουμε στην αγορά.  Αυτό απαλείφει τον κίνδυνο αγοράς μεταχειρισμένου υπολογιστή δίχως το επίσημο λειτουργικό σύστημα. Επίσης ως Microsoft® Authorized Refurbisher (MAR), η Alfanet S.A. μπορεί να τοποθετήσει το αυτοκόλλητο  αυθεντικότητας - Windows 7 Certificate of Authenticity (COA) – σε κάθε εξοπλισμό που μεταπουλά, γεγονός που προσθέτει μεγάλη αξία σε κάθε μονάδα εξοπλισμού.

ISO 9001
Η Alfanet A.E. είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ακολουθούμε όλες τις ISO διαδικασίες εγγύησης ποιότητας με σκοπό να παρέχουμε στους πελάτες μας την καλύτερη δυνατή ποιότητα των προϊόντων που ανακατασκευάζουμε στις εγκαταστάσεις μας.

Προσπαθούμε συνεχώς να ανταποκρινόμαστε και να υπερβαίνουμε τις προσδοκίες των πελατών μας σε ότι αφορά την ποιότητα των προϊόντων μας και τις υπηρεσίες μας. Προωθούμε υψηλά επίπεδα ακεραιότητας, τα οποία μας παρέχουν ένα υψηλό επίπεδο σεβασμού στον χώρο μας. Με την φήμη της ηγέτιδας εταιρείας στον χώρο μας και την ανώτερη ποιότητα των προϊόντων μας είμαστε σε θέση να βελτιωνόμαστε συνεχώς με την βοήθεια των αφοσιωμένων και καταρτισμένων εργαζόμενων μας οι οποίοι επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας, μέσω κινήτρων και προσωπικής επιτυχίας.

WASTE CARRIERS LICENSE
H Alfanet είναι πιστοποιημένη και αδειοδοτημένη από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος για την διαχείριση (συλλογή και μεταφορά) απορριπτόμενου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ΑΔΑ: Β4ΛΝΟΡ1Υ-1ΕΗ, βάσει ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-03)