ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2310586150
ΑΘΗΝΑ2109319841
Microsoft Authorized Refurbisher Microsoft surface authorized reseller

Ασφάλεια Δεδομένων

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασία Δεδομένων (GDPR), η Alfanet Α.Ε λειτουργεί ως «εκτελών την επεξεργασία» για καταστροφή των δεδομένων που εμπεριέχει ο εξοπλισμός. Για τον σκοπό αυτό, κάθε πελάτης μας λαμβάνει μια απλή και απόλυτα κατανοητή σύμβαση από εμάς (SLA - Service Level Agreement), στην οποία καθορίζονται οι ευθύνες μεταξύ του υπεύθυνου επεξεργασίας (δηλαδή της εταιρίας σας) και του εκτελών την επεξεργασία (δηλαδή την Alfanet).

Συνοπτικά, η Alfanet Α.Ε. εγγυάται ότι τα εμπιστευτικά δεδομένα που αποθηκεύονται σε εξοπλισμό πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών δεν θα είναι προσιτά σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα, λόγω των παρακάτω μέτρων που λαμβάνει:

 

Τα εργαλεία διαγραφής / καταστροφής

Η Alfanet Α.Ε. παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες και λύσεις που εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων, τα κυβερνητικά πρότυπα και τις αυστηρές πολιτικές ασφαλείας για την καταστροφή των δεδομένων.

Τα δεδομένα καταστρέφονται μέσω ελεγχόμενων διαδικασιών. Κάθε εξοπλισμός καταγράφεται ξεχωριστά μέσω ενός συστήματος διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (Asset Management System). Οι παρακάτω μέθοδοι καταστροφής των δεδομένων παρέχονται είτε στις ασφαλείς εγκαταστάσεις της Alfanet Α.Ε. είτε στο χώρο του πελάτη, ανάλογα με την περίπτωση.

Ως μέρος των βασικών εργασιών επεξεργασίας της Alfanet Α.Ε., τα δεδομένα κάθε εξοπλισμού διαγράφονται μέσω εγκεκριμένου λογισμικού. Η διαδικασία διαγραφής που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από την πολιτική ασφάλειας του πελάτη και περιλαμβάνει μία από τις παρακάτω μεθόδους:

HMG Infosec Standard 5 Lower Standard, HMG Infosec Standard 5 High Standard, Peter Gutmann's algorithm, DoD 5220 22-M, Bruce Schneier's algorithm, Navy Staff Office Puplication (NAVSO P-5239) for RLL, The National Computer Security Center (NCSC-TG-025), Air Force System Security Instruction 5020, US Army AR380-19, VSITR-Standard/BSI-Method, OPNAVIST 5239.1A, NSA, DoD 5220 22-M ECE, DoD 5220 22-M for FEPROM, NAVSO P-5239-26 (TOP SECRET) for FEPROM, NAVSO P-5239-26 (SECRET or CONFIDENTIAL) for FEPROM, NIST 800-88 Clear/Purge Method I, NIST 800-88 Clear/Purge Method II, NIST 800-88 Clear/Purge Method I+II.

Η επιλογή της πιστοποιημένης διαγραφής εξασφαλίζει την 100% ασφαλή διαγραφή των δεδομένων και κάνει το αποθηκευτικό μέσο επαναχρησιμοποιήσιμο και εμπορεύσιμο, προσφέροντας με τον τρόπο αυτό επιπρόσθετο κέρδος στον πελάτη.

Σε περίπτωση που οι σκληροί δίσκοι ή τα άλλα μαγνητικά μέσα είναι κατεστραμμένα και μη λειτουργικά ή αποτελεί απαίτηση του πελάτη, η Alfanet Α.Ε. χρησιμοποιεί ειδικά εργαλεία απομαγνητισμού (degaussers), τα οποία καταστρέφουν ολοσχερώς τους δίσκους και κάνουν αδύνατη την επαναχρησιμοποίηση τους.

Η Alfanet Α.Ε. χρησιμοποιεί εργαλεία πιστοποιημένα κατά CE και ANSI, τα οποία τηρούν τα πρότυπα συμμόρφωσης της Ε.Ε και των κυβερνήσεων, όπως:

  • PCI DSS (Payment Card Industry)
  • NIST (National Institute of Standards and Technology)
  • NIST SP 800-36
  • NIST SP 800-88
  • HIPAA (Health Information Portability and Accountability Act)
  • PIPEDA (Personal Information Protection and Electronic Documents Act)
  • GLBA (Gramm-Leach-Bliley Act)

Η Alfanet Α.Ε. χρησιμοποιεί ειδικό καταστροφέα σκληρών δίσκων, ο οποίος καταστρέφει ολοκληρωτικά τους δίσκους κόβοντας και σπάζοντάς τους σε κομμάτια. Η μέθοδος αυτή καταστρέφει όλο το σκληρό δίσκο και τα εσωτερικά εξαρτήματά του, συμπεριλαμβανομένων των πλακετών δεδομένων. Επιπλέον, το περίβλημα του σκληρού δίσκου και οι κεφαλές ανάγνωσης/εγγραφής παραμορφώνονται πλήρως και είναι αδύνατη η οποιαδήποτε ανάκτηση δεδομένων.

Η μέθοδος καταστροφής του Destroyer πληροί όλα τα διεθνή πρότυπα συμμόρφωσης, όπως PCI DSS (Payment Card Industry), NIST (National Institute of Standards and Technology), NIST SP 800-36, NIST SP 800-88, HIPAA (Health Information Portability and Accountability Act), PIPEDA (Personal Information Protection and Electronic Documents Act), GLBA (Gramm-Leach-Bliley Act).

Οι Πιστοποιήσεις μας
Γιατί Ξεχωρίζουμε
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Microsoft authorized refurbisher
Microsoft surface authorized reseller
ADISA Accredited Pass
BLANCO
WEEE
ISO 27001
ISO 14001
ISO 9001
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies