ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2310586150
ΑΘΗΝΑ2109319841
Microsoft Authorized Refurbisher Microsoft surface authorized reseller

Αδειοδοτήσεις

ΑΔΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΗΗΕ

WEEEΟι εργασίες Συλλογής και Μεταφοράς επιτελούν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των ΑΗΗΕ, αφού εμπλέκονται στον κύκλο ζωής ενός εξοπλισμού συσκευής από τη στιγμή που ο εξοπλισμός αυτός ορίζεται ως απόβλητο, έως την παράδοσή του για επεξεργασία. Αυτό το σημαντικό τμήμα της διαχείρισης ευθύνεται τόσο για την ποσότητα όσο και την ποιότητα των ΑΗΗΕ, που φτάνουν στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.

Για τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς ΑΗΗΕ, ο συλλέκτης υποχρεούται από τον νόμο να διαθέτει κατάλληλη άδεια συλλογής και μεταφοράς εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας, όπου λαμβάνουν χώρα οι εργασίες συλλογής και μεταφοράς.

H Alfanet Α.Ε. είναι πιστοποιημένη και αδειοδοτημένη από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος για τη διαχείριση (συλλογή και μεταφορά) απορριπτόμενου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. ΑΔΑ: Β4ΛΝΟΡ1Υ-1ΕΗ, βάσει ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-03).

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ – ΕΟΑΝ

Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, μεριμνά για την οργάνωση και τήρηση του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών, στο οποίο καταχωρούνται υποχρεωτικά όλοι οι παραγωγοί συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Η εγγραφή των παραγωγών στο μητρώο, εκτός από ζήτημα εταιρικής ηθικής και συνείδησης, είναι απαραίτητη προϋπόθεση α) για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας όλων των εταιριών που διακινούν καινούργιο ή refurbished εξοπλισμό πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών και β) για τη συμμετοχή τους σε δημόσιους διαγωνισμούς.

Η Alfanet Α.Ε, ως εγκεκριμένος προμηθευτής εξοπλισμού πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών του Δημόσιου Τομέα, είναι εγγεγραμμένος παραγωγός με αριθμό μητρώου 3349.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΥΠΕΚΑ 

Η εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι υποχρεωτική βάσει νόμου για όλες τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στη συλλογή-μεταφορά αποσυρόμενου και παροπλισμένου εξοπλισμού πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών.

Σκοπός του ΗΜΑ είναι η πλήρης αποτύπωση της παραγωγής και διακίνησης των αποβλήτων ανά χώρα, με στόχο την εξάλειψη παράνομων δραστηριοτήτων συλλογής και μεταφοράς εξοπλισμού πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών που επιβαρύνει τόσο το περιβάλλον όσο και την οικονομία κάθε χώρας.

 

Η Alfanet Α.Ε, με απόλυτο σεβασμό στους Νόμους και Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με βαθιά περιβαλλοντική συνείδηση, είναι εγγεγραμμένος χρήστης με αριθμό μητρώου 8514.

 

Οι Πιστοποιήσεις μας
Γιατί Ξεχωρίζουμε
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Microsoft authorized refurbisher
Microsoft surface authorized reseller
ADISA Accredited Pass
BLANCO
WEEE
ISO 27001
ISO 14001
ISO 9001
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies