ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2310586150
ΑΘΗΝΑ2109319841
Microsoft Authorized Refurbisher Microsoft surface authorized reseller

Εγγύηση μείωσης IT προϋπολογισμού

Οι υπηρεσίες Αξιοποίησης Εξοπλισμού Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (IT Asset Management) της Alfanet Α.Ε. εστιάζουν στην παραγωγή του μεγαλύτερου δυνατού κέρδους για τους πελάτες μας μέσα από τη διαχείριση του μη-χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού πληροφορικής τους, καθώς και τη δημιουργία μιας περιβαλλοντικά βιώσιμης λύσης επαναχρησιμοποίησής του, μέσω της ανακατασκευής του.

Η Alfanet Α.Ε. διαχειρίζεται εξολοκλήρου τη διαδικασία αυτή. Τη συλλογή και μεταφορά του εξοπλισμού, την ασφαλή διαγραφή των δεδομένων του, τη διάγνωση και αξιολόγησή του και, τέλος, τη μεταπώληση ή την τελική καταστροφή του.

Κάθε εξοπλισμός παρακολουθείται μέσα από την καθημερινή μας λειτουργία και ελέγχεται μέσω του WRM μας. Τα στάδια της διαδικασίας περιλαμβάνουν:

α) τον έλεγχο ασφάλειας, για να επιβεβαιωθεί πως ο εξοπλισμός είναι ηλεκτρολογικά ασφαλής

β) τη διάγνωση του, για να ελεγχθεί η λειτουργικότητα των εξαρτημάτων του

γ) τη διαγραφή των ευαίσθητων δεδομένων του με CESG εγκεκριμένο λογισμικό, για την εγγυημένη αφαίρεση λογισμικών και προσωπικών δεδομένων

Ο στόχος των υπηρεσιών Αξιοποίησης Εξοπλισμού είναι να μεγιστοποιήσουμε την υπολειμματική αξία που επιστρέφουμε στους πελάτες μας, λειτουργώντας είτε με μερίδιο επί των κερδών είτε με πάγια αγορά.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του άριστα στελεχωμένου τμήματος πωλήσεων μας και του μεγάλου δικτύου πωλήσεων μας σε όλη την Ευρώπη, γεγονός που εξασφαλίζει την ικανότητά μας στη μεγιστοποίηση του κέρδους που επιστρέφουμε στους πελάτες μας.

Αξιοποίηση Εξοπλισμού με μερίδιο επί των κερδών

Ο συγκεκριμένος τρόπος συνεργασίας που περιγράψαμε προϋποθέτει την παραλαβή της λίστας του εξοπλισμού από τον πελάτη, με πληροφορίες αναφορικά με το είδος του εξοπλισμού, τα χαρακτηριστικά του, τις ποσότητες και την τοποθεσία που φυλάσσεται.

Βάσει της λίστας αυτής προσκομίζουμε την αρχική πρόβλεψη των πωλήσεων. Μόλις ο εξοπλισμός παραδοθεί στην Alfanet Α.Ε., ξεκινάει η διαδικασία τεχνικού ελέγχου και με την ολοκλήρωσή της καθορίζουμε την τελική τιμή πώλησης του εξοπλισμού. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει έλεγχο ασφάλειας ηλεκτρισμού, έλεγχο λειτουργίας εξαρτημάτων, διαγραφή δεδομένων, αισθητική διαβάθμιση (cosmetic grading) και αξιολόγηση.

Ο εξοπλισμός που περνάει επιτυχώς την παραπάνω διαδικασία μεταπωλείται στο δίκτυο συνεργατών της Alfanet Α.Ε. Μετέπειτα, η Alfanet Α.Ε. προσκομίζει μηνιαίες αναφορές πωλήσεων στους πελάτες, ενημερώνοντας τους για την εξέλιξη της πώλησης και την τελική τιμή επίτευξης.

Επαναχρησιμοποίηση (Re-use)

Μια επιθυμητή λύση που πολλές επιχειρήσεις και οργανισμοί επιλέγουν, ειδικά για εξοπλισμό που είναι λειτουργικός και μπορεί να καλύψει τις ανάγκες τους, αφορά στην ανανέωσή του μέσω refurbishment (ανακατασκευής) και την επαναδιάθεσή του στην επιχείρηση/οργανισμό.

Η Alfanet παρέχει μια σειρά από λύσεις που της επιτρέπουν να συλλέξει τον εξοπλισμό της επιχείρησης/οργανισμού από οποιαδήποτε τοποθεσία, να τον ανανεώσει/ανακατασκευάσει, να τον αναβαθμίσει, να τον ξαναβάψει στα αρχικά χρώματα του κατασκευαστή και να τον μεταφέρει εκ νέου σε οποιαδήποτε τοποθεσία επιθυμεί η επιχείρηση/οργανισμός.

Ο εξοπλισμός που θα επιλεχθεί προς επαναχρησιμοποίηση θα περάσει από ποικίλες διαδικασίες ελέγχου για να καταστεί βέβαιο ότι πληροί της προϋποθέσεις επαναχρησιμοποίησης. Αν περάσει τον έλεγχο, τότε μπορεί να αναβαθμιστεί και να ανανεωθεί αντίστοιχα.

Αυτή η ευέλικτη προσέγγιση επιτρέπει στους πελάτες να επαναδιαθέσουν τον εξοπλισμό τους χρησιμοποιώντας διαφορετικά επίπεδα refurbishment και κόστους.

 

 

Οι Πιστοποιήσεις μας
Γιατί Ξεχωρίζουμε
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Microsoft authorized refurbisher
Microsoft surface authorized reseller
ADISA Accredited Pass
BLANCO
WEEE
ISO 27001
ISO 14001
ISO 9001
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies