ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2310586150
ΑΘΗΝΑ2109319841
Microsoft Authorized Refurbisher Microsoft surface authorized reseller

Πολιτική Απορρήτου & Cookies

Δήλωση απορρήτου

Η Alfanet A.E. αναγνωρίζει τη θεμελιώδη σημασία του απορρήτου, της ασφάλειας και της προστασίας δεδομένων για τους πελάτες και συνεργάτες της σε όλο τον κόσμο. Ως μια εταιρία με παγκόσμια δραστηριότητα καταβάλλουμε προσπάθειες να παρέχουμε μέτρα προστασίας σε όλες τις λειτουργίες μας και να αναπτύσσουμε αυστηρές πολιτικές και διαδικασίες απορρήτου και δεδομένων.

Η παρούσα Δήλωση απορρήτου σάς ενημερώνει για τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου και τις επιλογές που έχετε όσον αφορά στον τρόπο συλλογής των πληροφοριών σχετικά με εσάς, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που μπορεί να συλλέγονται από την online δραστηριότητά σας, τη χρήση συσκευών και τις πληροφορίες που παρέχονται από την Alfanet A.E. για σκοπούς εύρεσης συνεργατών ή θέσης απασχόλησης. Η παρούσα Δήλωση απορρήτου ισχύει και για ιστότοπους, τομείς, υπηρεσίες, εφαρμογές και προϊόντα που ανήκουν στην εταιρία.

Οι αρχές του ιδιωτικού απορρήτου μας

Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα

Η Alfanet A.E. συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο διαχείρισης της σχέσης σας με αυτήν και προκειμένου να σας εξυπηρετεί καλύτερα εξατομικεύοντας την εμπειρία και την αλληλεπίδρασή σας με την εταιρία.

Η Alfanet A.E. μπορεί να συλλέξει προσωπικές πληροφορίες από εσάς αναφορικά με:

Εμπειρία πελατών: Παροχή ενιαίας εμπειρίας πελάτη διατηρώντας ακριβή δεδομένα επικοινωνίας και εγγραφής, παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης πελατών, προσφορά προϊόντων, υπηρεσιών και χαρακτηριστικών που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Επίσης, η Alfanet A.E. χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας για να σας παρέχει μια προσαρμοσμένη εμπειρία, να εξατομικεύει τις υπηρεσίες που σας παρέχει και τα newsletters που λαμβάνετε και να δημιουργεί συστάσεις βάσει της χρήσης των υπηρεσιών της.

Υποστήριξη συναλλαγών: Παροχή διευκολύνσεων για την ολοκλήρωση των συναλλαγών και των παραγγελιών των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας, τη διαχείριση του λογαριασμού σας, την επεξεργασία πληρωμών, τη διευθέτηση αποστολών και παραδόσεων και τη διεκπεραίωση επισκευών και επιστροφών.

Υποστήριξη και βελτίωση προϊόντων: Βελτίωση της απόδοσης και λειτουργίας των προϊόντων, των λύσεων, των υπηρεσιών και της υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης βάσει εγγύησης και των έγκαιρων ενημερώσεων λογισμικού καθώς και της παροχής ειδοποιήσεων για τη διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας της συσκευής ή της υπηρεσίας.

Newsletters: Επικοινωνία μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες μας. Τα newsletters μπορεί να περιλαμβάνουν απαντήσεις στις ερωτήσεις ή τα αιτήματά σας, να αφορούν σε ολοκλήρωση υπηρεσίας, θέματα εγγυήσεων και ειδοποιήσεις ανάκλησης προϊόντων για λόγους ασφαλείας.

Ασφάλεια: Διατήρηση της ακεραιότητας και της ασφάλειας των ιστότοπων, των προϊόντων, των λειτουργιών και των υπηρεσιών μας, καθώς και αποτροπή αλλά και εντοπισμός απειλών ασφάλειας, απάτης ή άλλης εγκληματικής ή κακόβουλης δραστηριότητας που μπορεί να διακυβεύσει τις πληροφορίες σας. Όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας, θα χρησιμοποιούμε εύλογα μέσα για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας, όπως είναι η χρήση κωδικού πρόσβασης και αναγνωριστικού χρήστη, πριν σας παραχωρήσουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Επίσης, ενδέχεται να λαμβάνουμε πρόσθετα μέτρα ασφάλειας, όπως βιντεοκάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, για την προστασία των φυσικών τοποθεσιών σας.

Επιχειρηματικές λειτουργίες: Διεξαγωγή συνηθισμένων επιχειρηματικών λειτουργιών, ιδίως της εύρεσης συνεργατών, της εξακρίβωσης της ταυτότητάς σας, της λήψης αποφάσεων σχετικά με πιστώσεις, εάν ζητήσετε πίστωση, της διεξαγωγής έρευνας και στατιστικής ανάλυσης επιχειρηματικών δεδομένων, της υποβολής εταιρικών εκθέσεων και της εταιρικής διαχείρισης, της εκπαίδευσης προσωπικού και της διασφάλισης ποιότητας (που μπορεί να περιλαμβάνουν παρακολούθηση ή καταγραφή κλήσεων προς την υπηρεσία υποστήριξης πελατών της εταιρίας μας) και της παροχής πληροφόρησης.

Έρευνα και καινοτομία: Καινοτόμα νέα προϊόντα, λειτουργίες και υπηρεσίες που χρησιμοποιούν εργαλεία έρευνας και ανάπτυξης και ενσωματώνουν δραστηριότητες ανάλυσης δεδομένων.

Συμμόρφωση με τη νομοθεσία: Συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο, τους κανονισμούς, τις δικαστικές αποφάσεις, τις αιτήσεις κρατικών φορέων και φορέων επιβολής του νόμου σε θέματα που αφορούν την ορθή λειτουργία των υπηρεσιών και των προϊόντων μας, την προστασία μας, την προστασία των χρηστών και των πελατών μας και την επίλυση τυχόν διαφορών με πελάτες.

Τι είδους δεδομένα συλλέγουμε

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίησή σας ή από την οποία είναι δυνατή η άμεση ή έμμεση ταυτοποίησή σας. Ενδέχεται να συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, είτε κατά την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών της Alfanet A.E. ή κατά τη διάρκεια συζητήσεων ή αλληλογραφίας με αντιπροσώπους της Alfanet A.E.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς εξαρτώνται από τη φύση της αλληλεπίδρασής σας με την εταιρία μας ή από τις υπηρεσίες της Alfanet A.E. που χρησιμοποιείτε, και μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής:

Α) Πληροφορίες που παρέχετε άμεσα

Δεδομένα επικοινωνίας: Ενδέχεται να συλλέγουμε προσωπικά και/ή επαγγελματικά δεδομένα επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, του επωνύμου, της ταχυδρομικής διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου, του αριθμού φαξ, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων παρόμοιων στοιχείων επικοινωνίας.

Δεδομένα πληρωμών: Συλλέγουμε δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία των πληρωμών και την πρόληψη απάτης, όπως αριθμούς πιστωτικών/χρεωστικών καρτών, αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης και άλλες σχετικές πληροφορίες χρέωσης.

Δεδομένα λογαριασμού: Συλλέγουμε πληροφορίες όπως τον τρόπο με τον οποίο αγοράσατε ή εγγραφήκατε στις υπηρεσίες της Alfanet A.E., το ιστορικό συναλλαγών, χρέωσης ή υποστήριξης, τις υπηρεσίες της Alfanet A.E. που χρησιμοποιείτε και οτιδήποτε άλλο σχετικό με τον λογαριασμό που δημιουργείτε.

Δεδομένα τοποθεσίας: Ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας όταν ενεργοποιείτε υπηρεσίες που βασίζονται σε τοποθεσία ή όταν, κατά την εγγραφή ενός προϊόντος, επιλέγετε να παρέχετε πληροφορίες που σχετίζονται με τοποθεσία.

Δεδομένα διαπιστευτηρίων ασφάλειας: Συλλέγουμε αναγνωριστικά χρήστη, κωδικούς πρόσβασης, υποδείξεις κωδικών πρόσβασης και παρόμοιες πληροφορίες ασφάλειας που απαιτούνται για έλεγχο ταυτότητας και πρόσβαση σε λογαριασμούς της Alfanet T A.E.

Δημογραφικά δεδομένα: Ενδέχεται να συλλέξουμε ή να λάβουμε από τρίτους ορισμένα δημογραφικά δεδομένα, όπως χώρα, φύλο, ηλικία, γλώσσα προτίμησης, γενικά στοιχεία για την εκπαίδευση και την εργασιακή σας εμπειρία και γενικότερα δεδομένα σχετικά με τις θέσεις απασχόλησης που σας ενδιαφέρουν.

Προτιμήσεις: Συλλέγουμε πληροφορίες για τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας στον βαθμό που σχετίζονται με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας (τόσο όταν μας τις αποκαλύπτετε εσείς όσο και όταν τις συνάγουμε με βάση ό,τι γνωρίζουμε για εσάς) και για τον τρόπο με τον οποίο προτιμάτε να επικοινωνούμε μαζί σας.

Δεδομένα μέσων κοινωνικής δικτύωσης: Είναι, επίσης, δυνατό να παρέχουμε λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που σας δίνουν τη δυνατότητα να μοιράζεστε πληροφορίες με τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία ανήκετε και να αλληλεπιδράτε μαζί μας σε διάφορες τοποθεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ανάλογα με τη λειτουργία, η εκ μέρους σας χρήση αυτών των λειτουργιών μπορεί να οδηγήσει στη συλλογή ή την κοινολόγηση πληροφοριών που σας αφορούν. Σας συνιστούμε να ελέγχετε τις πολιτικές και τις ρυθμίσεις απορρήτου στις τοποθεσίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε, ώστε να είστε βέβαιοι ότι κατανοείτε ποιες πληροφορίες ενδέχεται να συλλεχθούν, να χρησιμοποιηθούν και να κοινολογηθούν από αυτές τις τοποθεσίες.

Άλλες αποκλειστικές πληροφορίες ταυτοποίησης: Άλλες μοναδικές πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς περιλαμβάνουν ενδεικτικά τους αριθμούς σειράς προϊόντων, πληροφορίες που παρέχετε όταν αλληλεπιδράτε προσωπικά, online ή τηλεφωνικά ή μέσω αλληλογραφίας με τα κέντρα παροχής υπηρεσιών μας, τα τμήματα υποστήριξης ή άλλα κανάλια υποστήριξης πελατών, τις απαντήσεις σας σε έρευνες πελατών ή διαγωνισμούς ή πρόσθετες πληροφορίες που μας παρέχετε για να διευκολύνουμε την παροχή των υπηρεσιών της Alfanet A.E. και να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας.

Δεν απαιτείται να κοινοποιήσετε τα προσωπικά δεδομένα που σας ζητάμε, ωστόσο, εάν επιλέξετε να μην κοινοποιήσετε τις πληροφορίες, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν θα μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, ούτε θα μπορούμε να απαντήσουμε αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε ερωτήματα μπορεί να έχετε.

Β) Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα σχετικά με την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών μας

Δεδομένα χρήσης προϊόντων: Συλλέγουμε δεδομένα χρήσης προϊόντων, όπως οι σελίδες που εκτυπώθηκαν, η λειτουργία που χρησιμοποιήθηκε για την εκτύπωση, το μέσο που χρησιμοποιήθηκε, η μάρκα της μελάνης ή του γραφίτη, ο τύπος του αρχείου που εκτυπώθηκε (.pdf, .jpg, κ.ά.), η εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε για την εκτύπωση (Word, Excel, Adobe Photoshop, κ.ά.), το μέγεθος του αρχείου, η χρονική σήμανση, αλλά και η χρήση και η κατάσταση των άλλων αναλώσιμων εκτύπωσης. Δεν σαρώνουμε ή συλλέγουμε το περιεχόμενο οποιουδήποτε αρχείου ή πληροφορίας ενδέχεται να προβάλλεται μέσω εφαρμογής.

Δεδομένα συσκευής: Συλλέγουμε πληροφορίες για τον υπολογιστή, τον εκτυπωτή και/ή τη συσκευή σας καθώς και για το λειτουργικό σύστημα, το μέγεθος της μνήμης, την περιοχή, τη γλώσσα, τη ζώνη ώρας, τον αριθμό μοντέλου, την ημερομηνία πρώτης χρήσης της συσκευής, την ηλικία της συσκευής, την ημερομηνία κατασκευής της, την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, τον κατασκευαστή του υπολογιστή, τη θύρα σύνδεσης, την κατάσταση της εγγύησης τα μοναδικά αναγνωριστικά της συσκευής, τα αναγνωριστικά διαφήμισης και πρόσθετες τεχνικές πληροφορίες που διαφέρουν ανά προϊόν.

Δεδομένα εφαρμογής: Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικές με τις εφαρμογές της Alfanet A.E. όπως τοποθεσία, γλώσσα, εκδόσεις λογισμικού, επιλογές κοινοποίησης δεδομένων και λεπτομέρειες ενημέρωσης.

Δεδομένα απόδοσης: Συμβάντα, λειτουργίες και ειδοποιήσεις εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται, όπως προειδοποιήσεις «Η μελάνη εξαντλείται», χρήση φωτογραφικών καρτών, φαξ, σαρώσεων, ενσωματωμένου διακομιστή web και πρόσθετες τεχνικές πληροφορίες που διαφέρουν ανά προϊόν.

Δεδομένα περιήγησης ιστότοπου: Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις και τη δραστηριότητά σας στους ιστότοπους της Alfanet A.E., σε εφαρμογές ή ιστότοπους που παρέχονται «με την υποστήριξη» άλλης εταιρίας για λογαριασμό μας, καθώς και σχετικά με το περιεχόμενο (και τυχόν διαφημίσεις) που προβάλλετε και με το οποίο αλληλεπιδράτε, τη διεύθυνση του ιστότοπου από τον οποίο μεταβήκατε και άλλα στοιχεία συμπεριφοράς μεταβίβασής σας μέσω συνδέσεων (όπως τις σελίδες που προβάλλετε, τους συνδέσμους στους οποίους κάνετε κλικ ή τα στοιχεία που έχετε προσθέσει στο καλάθι αγορών σας). Ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες συλλέγονται με τη χρήση των εργαλείων αυτόματης συλλογής δεδομένων που διαθέτουμε, τα οποία περιλαμβάνουν τα cookies, τα προειδοποιητικά σήματα Web και τις ενσωματωμένες συνδέσεις Web.

Ανώνυμα ή συγκεντρωτικά δεδομένα: Είναι δυνατόν να συλλέγουμε ανώνυμες απαντήσεις σε έρευνες και συγκεντρωτικές πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών της Alfanet A.E. Στο πλαίσιο των λειτουργιών μας, ενδέχεται επίσης να εφαρμόσουμε μια διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων σας ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίησή σας μέσω της χρήσης αυτών των δεδομένων με τα διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα.

Γ) Πληροφορίες από τρίτες πηγές

Επίσης, ενδέχεται να αποκτήσουμε δεδομένα από τρίτες πηγές που θεωρούμε αξιόπιστες. Τα εν λόγω δεδομένα είτε έχουν δημοσιοποιηθεί είτε διατίθενται με εμπορικό σκοπό. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα όπως το ονοματεπώνυμο, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα και ορισμένα δημογραφικά δεδομένα. Για παράδειγμα, όταν αποκτάτε πρόσβαση στις εφαρμογές μας μέσω σύνδεσης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να συλλεχθούν προσωπικά δεδομένα (π.χ. όταν πραγματοποιείτε σύνδεση στις εφαρμογές μας με χρήση των διαπιστευτηρίων σας στο Facebook ή σε άλλα κοινωνικά μέσα).

Τα βασικά στοιχεία που αποκτάμε ενδεχομένως να εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις ιδιωτικού απορρήτου που έχουν οριστεί στον λογαριασμό σας σε κάθε δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, εάν αγοράσετε υπηρεσίες της Alfanet A.E. από συνεργάτη της εταιρίας ενδέχεται να λάβουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την αγορά σας από τον συγκεκριμένο συνεργάτη. Επίσης, κατά περίπτωση, ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες από υπηρεσίες πρόληψης της απάτης ή από γραφεία οικονομικών πληροφοριών σε σχέση με αποφάσεις περί χορήγησης πίστωσης.

Επίσης, αποκτούμε μη προσωπικά δεδομένα, όπως συγκεντρωτικά ή ανωνυμοποιημένα δημογραφικά δεδομένα/δεδομένα προφίλ από τρίτες πηγές, για παράδειγμα, εταιρίες που εξειδικεύονται στην παροχή εταιρικών δεδομένων, στατιστικής ανάλυσης και λογισμικού.

Στο πλαίσιο της διασφάλισης της ακρίβειας των δεδομένων και της παροχής κορυφαίας εμπειρίας πελάτη μέσω της παροχής καλύτερων εξατομικευμένων υπηρεσιών, περιεχομένου, μάρκετινγκ και διαφημίσεων, ενδέχεται να συσχετίζουμε ή να συνδυάζουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από τις διαφορετικές πηγές που περιγράφονται παραπάνω. Για παράδειγμα, ενδέχεται να συγκρίνουμε τις γεωγραφικές πληροφορίες, που αποκτήθηκαν από εμπορικές πηγές, με τη διεύθυνση IP που συνέλεξαν τα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων ούτως ώστε να εντοπίσουμε τη γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Ένας άλλος τρόπος συσχετισμού των πληροφοριών μεταξύ τους είναι μέσω ενός μοναδικού αναγνωριστικού όπως ενός cookie ή αριθμού λογαριασμού.

Προστασία ιδιωτικού απορρήτου για τα παιδιά

Η Alfanet A.E. δε συλλέγει εν γνώσει της πληροφορίες από παιδιά, όπως ορίζεται από την τοπική νομοθεσία, και οι ιστότοποι ή οι εφαρμογές της για φορητές συσκευές δε στοχεύουν σε παιδιά.

Πώς διατηρούμε ασφαλή τα δεδομένα σας

Για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή γνωστοποίησης και την εξασφάλιση της κατάλληλης χρήσης των πληροφοριών σας, λαμβάνουμε εύλογα και κατάλληλα μέτρα υλικής, τεχνικής και διοικητικής φύσης για την προστασία των πληροφοριών που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε. Η Alfanet A.E. διατηρεί τα δεδομένα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο ή όσο επιτρέπεται από τη νομοθεσία και εφόσον τα δεδομένα εξακολουθούν να έχουν νόμιμο επιχειρηματικό σκοπό.

Κατά τη συλλογή, διαβίβαση ή αποθήκευση ευαίσθητων πληροφοριών, όπως είναι τα οικονομικά στοιχεία, χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες και διαδικασίες πρόσθετης ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή γνωστοποίηση.

Πώς κοινοποιούμε τα δεδομένα

Θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο ως εξής:

Εταιρικές συναλλαγές: Ενδέχεται να προκύψουν περιστάσεις στις οποίες, είτε για στρατηγικούς είτε για άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς, η Alfanet A.E. θα αποφασίσει να πωλήσει, αγοράσει, συγχωνεύσει ή αναδιοργανώσει τις επιχειρήσεις της. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να αποκαλύψουμε ή να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε υποψήφιους ή πραγματικούς αγοραστές ή να λάβουμε προσωπικά δεδομένα από πωλητές. Πρακτική μας σε αυτού του είδους τις συναλλαγές είναι να επιδιώξουμε την κατάλληλη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Συμμόρφωση με τη νομοθεσία: Επίσης, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν πιστεύουμε, καλή τη πίστη, ότι έχουμε υποχρέωση: (i) να απαντήσουμε σε δεόντως εξουσιοδοτημένα αιτήματα για πληροφορίες από αστυνομικές, ρυθμιστικές, δικαστικές και άλλες δημόσιες αρχές, καθώς και για να ανταποκριθούμε στην υποχρέωση διαφύλαξης της εθνικής ασφάλειας ή επιβολής του νόμου, (ii) να συμμορφωθούμε με οποιονδήποτε νόμο, κανονισμό, έγγραφο κλήσης ή δικαστική απόφαση, (iii) να διερευνήσουμε και να συνδράμουμε στην αποτροπή απειλών της ασφάλειας, της απάτης ή άλλης εγκληματικής ή κακόβουλης δραστηριότητας, (iv) να επιβάλλουμε/προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα περιουσιακά στοιχεία της Alfanet A.E. ή των θυγατρικών της, ή (v) να προστατεύσουμε τα δικαιώματα ή την προσωπική ασφάλεια της Alfanet A.E., των εργαζομένων της και τρίτων που βρίσκονται ή χρησιμοποιούν τα περιουσιακά στοιχεία της Alfanet A.E., όταν επιτρέπεται και σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του εφαρμοστέου δικαίου.

Κοινοποίηση σε τρίτους: Ενδέχεται, επίσης, να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε: (i) γραφεία οικονομικών πληροφοριών και υπηρεσίες προστασίας από τις απάτες, (ii) γραφεία είσπραξης χρεών (για εκκρεμείς οφειλές προς εμάς), (iii) παρόχους ασφαλίσεων ή (iv) άλλων τρίτων, όπως συνεργάτες δικτύου, με την κατάλληλη ειδοποίηση και συγκατάθεση. Εάν επιλέξετε να παράσχετε προσωπικά δεδομένα στις άλλες εταιρίες, η διαχείριση αυτών των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου αυτών των εταιριών, η οποία ενδέχεται να διαφέρει από τις πολιτικές και πρακτικές της Alfanet A.E.

Επιλογή των προτιμήσεων ιδιωτικού απορρήτου

Έχετε την επιλογή να εγγραφείτε ως συνδρομητής για να λαμβάνετε δελτία επικοινωνίας (newsletters) από εμάς σχετικά με συγκεκριμένες υπηρεσίες της Alfanet A.E. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε να λαμβάνετε δελτία επικοινωνίας (newsletters) γενικού περιεχομένου από την Alfanet A.E. καθώς και τον τρόπο παράδοσής τους – π.χ. μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, φαξ, κινητής συσκευής ή online.

Μπορείτε να εκτελέσετε ή να αλλάξετε τις επιλογές σας σχετικά με τη λήψη είτε της συνδρομής, είτε δελτίων επικοινωνίας (newsletters) γενικού περιεχομένου στο σημείο συλλογής δεδομένων ή χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους που περιγράφονται στις ακόλουθες ενότητες. Αυτές οι επιλογές δεν ισχύουν για τα δελτία επικοινωνίας (newsletters) που έχουν πρωταρχικό σκοπό τη διαχείριση της ολοκλήρωσης των παραγγελιών, συμβολαίων, υποστήριξης, προειδοποιήσεων ασφάλειας προϊόντων, ενημερώσεων προγραμμάτων οδήγησης ή άλλων ειδοποιήσεων διαχείρισης και συναλλαγών, καθώς ο πρωταρχικός σκοπός αυτών των δελτίων επικοινωνίας (newsletters) δεν είναι η εμπορική προώθηση.

Δελτία επικοινωνίας (newsletters) μετά από εγγραφή: Περιλαμβάνονται όσα λαμβάνετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενημερώσεις λογισμικού κ.λπ., τα οποία μπορείτε να ζητήσετε ρητά ή να συναινέσετε για τη λήψη τους. Αφού ζητήσετε τέτοια δελτία επικοινωνίας (newsletters), μπορείτε να επιλέξετε να μην τα λαμβάνετε πλέον χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

Δελτία επικοινωνίας (newsletters) γενικού περιεχομένου: Παρέχουν πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και/ή υποστήριξη. Σε αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνονται πληροφορίες για νέα προϊόντα ή υπηρεσίες, ειδικές προσφορές, εξατομικευμένο περιεχόμενο, στοχευμένες διαφημίσεις ή προσκλήσεις για συμμετοχή σε έρευνες αγοράς ή σε αναθεωρήσεις συμμόρφωσης. Αφού ζητήσετε τέτοια δελτία επικοινωνίας, μπορείτε να επιλέξετε να μην λαμβάνετε αυτά τα δελτία επικοινωνίας γενικού περιεχομένου κάνοντας ένα από τα εξής:

Αλλαγές στη δήλωση απορρήτου

Εάν τροποποιήσουμε τη Δήλωση απορρήτου, θα κοινοποιήσουμε την αναθεωρημένη δήλωση εδώ, με ενημερωμένη ημερομηνία αναθεώρησης. Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών στη Δήλωση απορρήτου της εταιρίας, που διαφοροποιούν σημαντικά τις πρακτικές μας περί απορρήτου, ενδέχεται επίσης να σας ενημερώσουμε με άλλα μέσα, όπως π.χ. μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ανάρτησης σχετικής γνωστοποίησης στον εταιρικό ιστότοπο και/ή σε σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πριν εφαρμοστούν οι αλλαγές. Η τελευταία ενημέρωση της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2018.

Cookies

Σχετικά με τα Cookies

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα “cookies”.

Ο λόγος που εμφανίζεται το μήνυμα για τα cookies είναι πως το υπαγορεύει ο νόμος για  τους επισκέπτες ιστοτόπων από την ΕΕ, με βάση μια σειρά οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορούν στην προστασία προσωπικών δεδομένων στο Internet.

Ο νόμος υπαγορεύει πως όταν μια ιστοσελίδα έχει έδρα στην ΕΕ ή απευθύνεται σε κατοίκους χωρών της Ευρωπαϊκής ένωσης, πρέπει να δηλώνει το ότι χρησιμοποιεί cookies στους επισκέπτες της. Πρέπει να εξηγεί τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιεί cookies και να ζητήσει την άδεια του επισκέπτη πριν δημιουργήσει cookies στο σύστημά του.

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας.

Με αυτό τον τρόπο, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.

Ποια cookies χρησιμοποιούμε

 

Πώς να ελέγχετε τα cookies

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας.

Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org.

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies.

Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αναλόγως του φυλλομετρητή σας επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες.

Ελπίζουμε ότι η παρούσα Πολιτική Απορρήτου βοήθησε να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα και τα δικαιώματά σας να ελέγχετε τον χειρισμό από την Εταιρεία μας.

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που δεν έχουν καλυφθεί, ή σχόλια και προβληματισμούς που μπορεί να έχετε σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας ο οποίος θα χαρεί να σας βοηθήσει:

Οι Πιστοποιήσεις μας
Γιατί Ξεχωρίζουμε
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Microsoft authorized refurbisher
Microsoft surface authorized reseller
ADISA Accredited Pass
BLANCO
WEEE
ISO 27001
ISO 14001
ISO 9001
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies