ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2310586150
ΑΘΗΝΑ2109319841
Microsoft Authorized Refurbisher Microsoft surface authorized reseller

Ο ρόλος των εταιρειών πληροφορικής στην επίτευξη του Green Computing

Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022

Η βιομηχανία ΙΤ εξοπλισμού είναι αυτή που συμβάλλει πρώτη στην ανάπτυξη της τεχνολογίας σε όλους τους κλάδους. Μέσα στον ενθουσιασμό της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της προόδου, οι εταιρείες παραλείπουν να εξετάσουν τον αρνητικό περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο.

Με δεδομένη την εικόνα που έχουμε σήμερα για το περιβάλλον, δηλαδή την αυξανόμενη θερμοκρασία του πλανήτη, τη περιβαλλοντική ρύπανση και τις εκπομπές άνθρακα, είναι απαραίτητο να κινητοποιηθούμε άμεσα και πιο δραστικά.

Εμείς ως Alfanet, μία εταιρεία που συμβάλλει στις εξελίξεις στον κλάδο της πληροφορικής, θεωρούμε σημαντικό για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, οι εταιρείες πληροφορικής που προωθούν την τεχνολογία και την πρόοδο να πρωτοστατήσουν και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της δραστηριότητάς τους. Για το λόγο αυτό παραθέτουμε κάποιες προτεινόμενες λύσεις οι οποίες εφόσον αξιολογηθούν και εφαρμοστούν, θα επιφέρουν σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη.

Πριν μιλήσουμε για το ποιες πρέπει να είναι οι κινήσεις των εταιρειών πληροφορικής για να περιορίσουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκαλούν, ας εξετάσουμε πρώτα ποια είναι αυτά τα προβλήματα.

Περιβαλλοντικά προβλήματα από τη δραστηριότητα των εταιρειών πληροφορικής.

Κατανάλωση μη ανανεώσιμων πόρων

Η βιομηχανία της πληροφορικής στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην εξόρυξη πολύτιμων μετάλλων όπως ο χρυσός, το ασήμι και ο χάλυβας για την κατασκευή πλακετών και κυκλωμάτων. Επίσης για την κατασκευή εξοπλισμού ΙΤ απαιτούνται τεράστιες ποσότητες νερού και ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παράγεται από μη ανανεώσιμες πηγές όπως ο άνθρακας και το πετρέλαιο.

Παραγωγή αποβλήτων

Ο εξοπλισμός IT δεν παράγει απόβλητα μόνο όταν καταλήξει ξεπερασμένος και πρέπει να απορριφθεί. Ακόμη και η διαδικασία κατασκευής του δημιουργεί μεγάλη ποσότητα αποβλήτων στα εργοστάσια. Τα λεγόμενα και ως «technotrash». Τα technotrash περιλαμβάνουν επικίνδυνα και μη, απόβλητα τα οποία πρέπει να απορριφθούν με τη χρήση ειδικών μεθόδων, αλλά και με την ταυτόχρονη τήρηση των περιβαλλοντικών κανόνων.

Εκπομπές άνθρακα

Τον τελευταίο αιώνα, η ποσότητα των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα έχει διπλασιαστεί λόγω των εκπομπών άνθρακα. Οι εκπομπές άνθρακα αποτελούν ένα ακόμη παράγοντα που συμβάλλει άμεσα στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Τα εργοστάσια παραγωγής εξοπλισμού IT από την εξόρυξη πρώτων υλών, τις διαδικασίες παραγωγής αλλά και αυτές της μεταφοράς των τελικών προϊόντων, ενισχύουν τις εκπομπές άνθρακα και συμβάλλουν στην παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου.

Η λύση σε όλα τα παραπάνω προβλήματα βρίσκεται στο Green Computing. Το Green Computing ή Green IT είναι η κατασκευή, η χρήση και η διάθεση εξοπλισμού IT με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Η κεντρική ιδέα επικεντρώνεται στην επίτευξη βιωσιμότητας, αποτελεσματικότητας και περιβαλλοντικής και ανθρώπινης ασφάλειας.

Πώς μπορούν οι εταιρείες πληροφορικής να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην παραγωγή τεχνολογίας υιοθετώντας πρακτικές Green ΙΤ?

Επίτευξη Ενεργειακής Απόδοσης

Οι εταιρείες κατασκευής εξοπλισμού πληροφορικής πρέπει να επικεντρωθούν στην κατασκευή προϊόντων που απαιτούν τη χρήση της λιγότερης δυνατής ενέργειας. Θα μπορούσαν δηλαδή να εστιάσουν στην παραγωγή ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων πληροφορικής, τα οποία απαιτούν για τη λειτουργία τους λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια.

Ακόμη, πέρα από τις εταιρείες κατασκευής εξοπλισμού πληροφορικής, και άλλου είδους εταιρείες σχετικές με τον κλάδο έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο Green Computing. Τα Data Centers σε όλο τον κόσμο καταναλώνουν τεράστια ποσότητα ενέργειας η οποία παράγεται από την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων. Για να πετύχουν ενεργειακή απόδοση τέτοιες εταιρείες πρέπει να αναγνωρίσουν το πρόβλημα και να στραφούν στην κατανάλωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την τροφοδοσία των συστημάτων τους.

Tα τμήματα ΙΤ κάθε εταιρείας με τη σειρά τους θα πρέπει να υιοθετήσoυν πρακτικές Green Computing. Οι διαχειριστές συστημάτων ΙΤ στις εταιρείες κρίνεται απαραίτητο να εστιάσουν στη μείωση κατανάλωσης ενέργειας, μέσω της συλλογής δεδομένων, της ανάλυσής τους και εν τέλει της ορθολογικής διαχείρισης της τεχνολογίας που έχουν στην κατοχή τους. Προτείνεται επίσης να διερευνηθούν εναλλακτικές μέθοδοι λειτουργίας των συστημάτων τους με στόχο τη μείωση του συνολικού αποτυπώματος άνθρακα.

Βελτίωση του κύκλου ζωής

Όσο η τεχνολογία εξελίσσεται, η διάρκεια ζωής του εξοπλισμού IT μειώνεται. Τα συστήματα πληροφορικής παράγονται με ολοένα και πιο σύνθετο τρόπο με αποτέλεσμα τυχόν δυσλειτουργία τους να συνδέεται με αντικατάσταση αντί για επισκευή.

Ως εκ τούτου, οι κατασκευαστές προϊόντων πληροφορικής πρέπει να υιοθετήσουν καινοτόμους τρόπους παραγωγής για να βελτιώσουν τον κύκλο ζωής των προϊόντων. Αυτό μπορούν να το πετύχουν εστιάζοντας στην κατασκευή εξοπλισμού με τέτοιο τρόπο, ώστε τυχόν δυσλειτουργία να επιδέχεται εύκολης επιδιόρθωσης η οποία να είναι πιο συμφέρουσα από την αντικατάστασή του εξοπλισμού, παρατείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής του.

Με αυτό τον τρόπο θα αυξηθεί ο κύκλος ζωής των ηλεκτρονικών και οι εταιρείες θα συμμορφώνονται με το Green Computing αλλά και με τα 3Rs που χαρακτηρίζουν τη περιβαλλοντική βιωσιμότητα. (Reduce, Reuse, Repair)

Ασφαλή ηλεκτρονικά

Οι κατασκευαστές πρέπει επίσης να ελαχιστοποιήσουν τη χρήση τοξικών υλικών στην κατασκευή εξοπλισμού ΙΤ. Τα ηλεκτρονικά θα πρέπει να κατασκευάζονται με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, συμβάλλοντας στην προστασία της υγείας του κοινωνικού συνόλου.

Απόρριψη εξοπλισμού IT

Μαζί με τους χρήστες της τεχνολογίας, ακόμη και οι εταιρείες πληροφορικής πρέπει να απορρίπτουν τα ηλεκτρονικά τους απόβλητα με υπευθυνότητα. Τα εξαρτήματα που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να ανακυκλώνονται. Επιπλέον, υλικά όπως αλουμίνιο, σίδηρος, χαλκός και πλαστικό θα πρέπει να ανακτώνται και να επαναχρησιμοποιούνται.

Το Green Computing δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουν οι εταιρείες απλώς σαν μια υποχρέωση, αλλά και σαν μια ευκαιρία που μπορεί να τους εξοικονομήσει σημαντικά χρηματικά ποσά, βελτιώνοντας παράλληλα την αξία τους στην αγορά.

Η Alfanet είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα που αφορούν τη βιωσιμότητα και το Green ΙΤ, καθώς ήδη εφαρμόζει το μεγαλύτερο μέρος των παραπάνω πρακτικών και διερευνά συνεχώς τρόπους να καθιστά τις διαδικασίες παραγωγής της περιβαλλοντικά βιώσιμες. Στόχος της είναι να αποτελεί περιβαλλοντικό πρότυπο και να παρακινεί με το παράδειγμά της και άλλες εταιρείες του κλάδου της πληροφορικής προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι Πιστοποιήσεις μας
Γιατί Ξεχωρίζουμε
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Microsoft authorized refurbisher
Microsoft surface authorized reseller
ADISA Accredited Pass
BLANCO
WEEE
ISO 27001
ISO 14001
ISO 9001
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies